Wild Clay

Konstfrämjandet Kraft gräver vidare i frågor om hållbarhet, mening och kreativitet. Den 15 juni - 31 augusti 2024 gör vi det bokstavligen och låter leran vi hittat i Solparken bli utgångspunkten i utställningen Wild Clay.

2024 års utställning i Solparken heter Wild Clay. Inom den engelskspråkiga världen är det benämningen på en lera som grävts upp direkt ur marken. I vår tolkning öppnar det också upp ett anarkistisk perspektiv på konstnärligt skapande. Ett perspektiv där normer och föreställningar som finns runt konsten kan ifrågasättas och omförhandlas.

Wild Clay betår av två delar. Dels en utställning i konsthallen där vi kommer att visa verk där den råa obrända leran på olika sätt sätt i centrum. Här tar den plats, ofta på ett överraskande sätt, och det blir tydligt hur lerans värde både materialmässigt och symboliskt kan omsättas för konstnärliga syften.

På odlingsfältet i anslutning till Solparkens växthus och kolonilotter har vi hittat en utmärkt lergodslera. Den kommer vi använda för utställningens andra del. Denna del kommer att genomföras som en serie workshopar där medlemmar i Kraft tillsammans med inbjudna konstutövare från skilda discipliner möts. Leran kommer utforskas kollektivt genom en kollektiv skapandeprocessen. Grupper av konstnärer kommer att avlösa varandra på fältet och leran kommer ingå i ett kretslopp där av ständig omformning. På så sätt kommer de tidigare gestaltningarna sömlöst formas till nya. Det finns alltså ingen enskild upphovsperson och inte heller en punkt där verket kan anses färdigt eller avslutat. Gestaltningen rör sig snarare i en cirkulär temporalitet där verket ständigt omförhandlas och omformas.

Ett viktigt mål med projektet Wild Clay är att visa fram ett exempel och ge (alla) människor inspiration och möjlighet att själva arbeta konstnärligt och kreativt på ett hållbart sätt med lokala material. Vi visar också att det kan ske kollektivt utan andra syften än den mening arbetet och dialogen i sig skapar. Vi ser det som ett sätt att ge människor mer egenmakt.

Om konstnärerna: I utställningen kommer videoverket Tracks in the Flats av den nederländska konstnären Alexandra Engelfriet visas. Detta videoverk är gjort 2002 och utspelar sig på en lerbank vid den Hollänska kusten. Vid sidan av detta kommer ett nyproducerat verk av Åsa Elzén presenteras. Detta arbete kretsar kring Fogelstadgruppen och en undflyende lokal queer-historieskrivning i obränd lera. Maren Holebakk på Fogelstad som drev kvinnliga ladugårdsutbildningen grävde upp lera ute på åkrarna vid Fogelstad och skulpterade sina älskarinnor och/eller kursdeltagare/vänner i lera. Skulpturerna brändes aldrig och de flesta är borta eller har lösts upp, men Åsa Elzén har hittat ett fotoalbum av lerskulpturerna på vinden hos en gammal dam i Norge. Hennes verk är en bearbetning av undersökningsfynden. Malin Ida Eriksson kommer bidra med en installation med performativa inslag som är under pågående utveckling. Mårten Medbos videoverk Decay från 2020 visas, den dystopiska videon har i all enkelhet en obränd ihålig sfär av rå och torkad lera placerats under vatten för att sedan sakta lösas upp. Två ytterligare installationer görs direkt på platsen av Linda Karlsson och av Calle Holck.

I workshoparna kommer konstnärer från Konstfrämjandet Kraft bjuda in ett antal konstnärer från olika konstnärliga discipliner för att gemensamt utforska den lokala lerans möjligheter. I samarbete med Studiefrämjandet kommer vi också arrangera att antal kurser för allmänheten som bygger på workshop-konceptet.

Utställningen är kuraterad av Mårten Medbo och projektet arrangeras av Konstfrämjandet Kraft med stöd av Kulturrådet, ETC Solpark, Sörmlands Museum, Katrineholms kommun och Studiefrämjandet

Visa alla