Styrelse

Konstfrämjandet Kraft leds av konstnärer med bred erfarenhet av att arrangera, kurera och skapa en plats för konsten. Styrelse består av aktivt arbetande medlemmar och väljs på årsmötet.

Styrelse 2023:
Hanna Stahle, Katrineholm (ordförande)
Åsa Lockner, Mellösa (sekreterare)
Nils Claesson, Stockholm (kassör)
Linda Karlsson, Stjärnhov (ledamot)
Anna Berglind, Jönåker (ledamot)
Åsa Elzén, Näshulta (ledamot)
Mårten Medbo, Katrineholm (suppleant)
Gustav Person, Julita (suppleant)