Medlemsorganisationer

Är ni en förening eller organisation med intresse för hållbarhetsfrågor, samtidskonst och för kultur- och folkbildning? Bli medlemmar i Konstfrämjandet Kraft!

Våra medlemsorganisationer:

Naturskyddsföreningen i Katrineholm

Föreningen Skogen kallar

Bie Biennal

Etc Solpark

Mellösaverken

Kulturföreningen Fogelstad

Som medlemmar är ni delaktiga i Konstfrämjandet Krafts aktiviteter – ni bjuds in till utbildningar och seminarier samt till utställningar och mingel. Vi kan dessutom göra samarbetsprojekt med er som medlemmar. Som medlemmar stödjer ni vår verksamhet och kan vara med och påverka Konstfrämjandets innehåll och inriktning genom årsmötet.

Medlemsskap:
Förening, organisation eller företag: 300 kronor/år

Ansökan och information om medlemskap, kontakta oss: kraft@konstframjandet.se