Supporter

Är du intresserad av konst och samtid?
Vill du veta vad som händer inom samtidskonsten i Sörmland?
Vill du träffa andra med samma intresse?
Då kan du bli supporter i Konstfrämjandet Kraft!

Som supporter stödjer du Konstfrämjandet Kraft.
• Du får utskick om utställningar och evenemang där Konstfrämjandet är arrangör..
• Du får delta i seminarier och utbildningar.
• Du får möjlighet att hjälpa till som funktionär vid olika evenemang.

Kostnad 100 kronor/år
Bankgironr 5783-8922, Konstfrämjandet Kraft OBS märk med ditt namn och Support 2022

För att vi ska få din mejladress till utskick vill vi att du bekräftar din insättning genom att mejla: kraft@konstframjandet.se