Solparken

Vi fortsätter att utveckla det samarbete med ETCs Solpark i Katrineholm som inleddes 2021. Solparken är en unik plats, en zon för överlevnadsexperiment, för ny teknologi som kan bidra till att vända den ekologiska kris som innebär klimatuppvärmning som också får stora konsekvenser vad gäller grundläggande villkor för mänsklighetens överlevnad.

På Solparken finner vi förutsättningar och en potential för att göra stora utställningar och att hålla workshops och kurser. Där finns ett engagemang och intresse för att mötas kring våra stora framtidsfrågor, där finns också redan idag en stor besöksgrupp från när och fjärran med fokus på dessa frågor som också kan ta del av hur frågorna gestaltas genom konst. Sommaren 2021 genomfördes den första sommarutställningen och en konsthall skapades i en av byggnaderna.

Vi har sedan vidareutvecklat samarbetet med Solparken. Genom att kombinera tekniska överlevnadsexperiment med produktion av solel, växthus, kurser och konstutställningar ser vi många möjligheter till korsbefruktande möten.