Konstfrämjandet Kraft

Konstfrämjandet Kraft vill belysa teman som hållbarhet, energi och konstens kraft. Föreningen arbetar konstfrämjande inom ett brett samtidskonstfält i Sörmland.

Konstfrämjandet Kraft vill främja en konst som inte väjer för vår tids stora frågor. Vi tror på en konst som opererar fritt och som kan dyka upp var som helst i länet där behov och fruktsamma idéer finns. Konstfrämjandet Kraft leds av konstnärer med bred erfarenhet av att arrangera, kurera och skapa en plats för konsten. Vi vill arbeta utan en fast scen men med olika noder i ett nätverk som bildar en väv av samtal och upplevelser. Föreningen har sitt säte i Katrineholm och startade 2021. Vi har en genomgående idé för alla våra projekt: Att gräva där vi står genom att ta till vara platsens styrka och att samlas runt den.

Vi vet att konsten idag rör sig mellan olika discipliner och tekniker och att just denna brokighet är en tillgång. Vi vill skapa synergier genom att samverka med olika aktörer över hela Sörmland. Vi tror på samtal och konstpedagogik och på att ge många människor möjlighet att uppleva konst och ge dem redskap att skapa. Vi tror på att ge alla människor en möjlighet att förstå konsten och att ge konsten en roll genom att göra saker tillsammans.

Vi är anslutna till det rikstäckande Folkrörelsernas konstfrämjande

Vi samarbetar aktivt som medlemmar i Studiefrämjandet Sörmland
och i Bildkonst Sverige

Nyhetsbrev
Vill du få mejlutskick om våra evenemang?
Skriv ”Nyhetsbrev, ja tack” till adress: kraft@konstframjandet.se

Kontakt: kraft@konstframjandet.se