Konstfrämjandet Kraft

Konstfrämjandet Kraft vill belysa teman som hållbarhet, energi och konstens kraft. Föreningen arbetar konstfrämjande inom ett brett samtidskonstfält i Sörmland.

Konstfrämjandet Kraft vill främja en konst som inte väjer för vår tids stora frågor. Vi tror på en konst som opererar fritt och som kan dyka upp var som helst i länet där behov och fruktsamma idéer finns. Konstfrämjandet Kraft leds av konstnärer med bred erfarenhet av att arrangera, kurera och skapa en plats för konsten. Vi vill arbeta utan en fast scen men med olika noder i ett nätverk som bilder en väv av samtal och upplevelser. Föreningen har sitt säte i Katrineholm. Vårt utvecklingsarbete startar 2022 med att skapa kontakter och etablera formerna för samverkan.

Vi vet att konsten idag rör sig mellan discipliner och tekniker och att just denna brokighet är vår styrka. Vi vill skapa synergier mellan en rad olika initiativ genom att samverka med aktörer över hela Sörmlands län. Vi tror på samtal och konstpedagogik och på att ge många människor möjlighet att uppleva konst och redskap att skapa. Vi tror på att ge barn och unga en möjlighet att förstå konsten och konsten en roll genom att göra saker tillsammans.

Nyhetsbrev
Vill du få mejlutskick om våra evenemang?
Skriv ”Nyhetsbrev, ja tack” till adress: kraft@konstframjandet.se

Kontakt: kraft@konstframjandet.se