Wild clay — pricka in den 15 juni!

Lördagen den 15 juni öppnar vi portarna för årets utställning Wild Clay. Vernissagedagen planeras med händelser som performance, visning av utställningen och en öppen workshop. Mer info kommer under maj.

Konstfrämjandet Kraft gräver vidare i frågor om hållbarhet, mening och kreativitet. I år gör vi det bokstavligen och låter leran vi hittat i Solparken bli utgångspunkten i utställningen Wild Clay.

Här synliggörs råa obrända lerans konstnärliga möjligheter i Wild Clays utställningsdel och med ett anarkistisk perspektiv på konstnärligt skapande utforskas även leran praktiskt på plats i en serie publika workshops.

Deltagande konstnärer i utställningen: Alexandra Engelfriet, Åsa Elzén, Malin Ida Eriksson, Mårten Medbo, Linda Karlsson och Calle Holck. I workshoparna deltar medlemmar ur Konstfrämjandet Kraft samt ytterligare inbjudna deltagare.

Utställningen är kuraterad av Mårten Medbo och projektet arrangeras av Konstfrämjandet Kraft, med stöd av Kulturrådet, ETC Solpark, Sörmlands Museum, Katrineholms kommun och Studiefrämjandet

Visa alla