Vernissage Wild Clay — nu öppnar vi!

På lördag den 15 juni öppnar vi utställningen med ett heldagsprogram för alla åldrar. Det blir performance i utställningen och vi kickar också igång lerväggen som vi byggt upp på fältet i en första kollektivt workshop där alla som vill är välkomna att delta och göra avtryck i leran. Det blir såklart också visning av utställningen med konstnärerna.

Program Lördag 15 juni

11:00 -17:00
Öppen workshop för alla som vill (med paus för nedanstående programpunkter)

13:00 – 13:30
Invigningtal. Mårten Medbo berättar om tankarna bakom projektet

13:30 - 14:30
Visning av utställningen med konstnärerna med inslag av performance


Utställningen pågår 15 juni - 31 augusti, öppen alla dagar kl 11-17

Deltagande konstnärer:

Alexandra Engelfriet (NL) visar videoverket Tracks in the Flats från 2002. Videon utspelar sig på en lerbank vid den Holländska kusten.

Åsa Elzén bidrar med verket Ett växande arkiv över Kvinnliga Ladugårdsutbildningen vid Fogelstad i obränd lera: En hand fotografier. Verket kretsar kring Fogelstadgruppen och en undflyende lokal queer-historieskrivning i obränd lera.

Malin Ida Eriksson kommer bidra med en installation med performativa inslag. Verket har titeln När tid blir form – ett stilleben.

Calle Holck kommer visa ett antal väggverk med titeln Utan titel nr 6 Lera. I hans arbete ingår en performativ del.

Linda Karlsson gör en fabulerande lerinstallation där platsens särskilda förutsättningar kommer vara en av utgångspunkterna.

Mårten Medbo bidrar med videoverket Decay från 2020 ett verk där en lersfär placerad i vatten sakta löses upp.

I årets stora projekt Wild Clay på Solparken i Katrineholm gräver Konstfrämjandet Kraft vidare i frågor om hållbarhet, mening och kreativitet. I år gör vi det bokstavligen och låter leran vi hittat i Solparken bli utgångspunkten i årets utställning Wild Clay. Här synliggörs råa obrända lerans konstnärliga möjligheter i Wild Clays utställningsdel och med ett anarkistisk perspektiv på konstnärligt skapande utforskas även leran praktiskt på plats i en serie publika workshops.

Läs mer om hela projektet HÄR

Utställningen pågår 15 juni - 31 augusti, öppen alla dagar kl 11-17

Parkering med eller utan elbilsladdning vid växthusen, skyltat från infarten. Toaletter och kafé finns på området. Området är inte tillgänglighetsanpassat men vi hjälper gärna till, ring i förväg och berätta om behoven så försöker vi möta upp så gott vi kan. Kontakt: Hanna 076-1144666

Visa alla