Konstvideovisning i Kolhuset — Natalia Nikulenkova visar sitt verk Disconnectedness

Disconnectedness är ett dokumentärt filmverk. Filmen är 18 minuter lång.

Så här beskriver Natalia själv filmen:
– The video was created on the basis of documentary footage of people treated at the Psychiatric Clinical Hospital № 1 in Nizhny Novgorod. Cinematic reflection highlights in the images and speech controversial calming of devastation, given by pharmacological means in an attempt to compensate for the lost integrity.

Natalia Nikulenkova har tillbringat 3 månader på Mellösaverken Headspace som residence-konstnär med stöd från stiftelsen SWAN, Swedish Artist Residency Network. Presentationen på Kolhuset arrangeras av Mellösaverken Headspace genomförs i samarbete med Konstfrämjandet Kraft och Flens Kommun.

Kolhuset uppfördes under mitten av 1800-talet och är ett av få kompletta kolhus som finns kvar. Ytan är knappt 4 000 kvadratmeter och det helt fribärande taket, som var ett av de största fribärande taken i Europa när det byggdes, mäter cirka 18 meter.

Tänk på att Kolhuset är kallt, ta gärna med en extra tröja.

Välkommen!

Visa alla