Kraft på Folk & Kultur 2023 — KONST & KLIMAT– visioner om framtiden

Bild: Två besökare prövar interaktiviteten i Tina Nykvists verk som vi visade 2022 i Solparken,Katrineholm

KONST & KLIMAT– visioner om framtiden
Vi finns på Folk & kultur på Fredag 10/2 då vi deltar i ett modererat samtal i Region Sörmlands monter kl. 11.30-12.00:

KONST & KLIMAT– visioner om framtiden

Vi finns på Folk & kultur på Fredag 10/2 då vi deltar i ett modererat samtal i Region Sörmlands monter kl. 11.30-12.00:
Hur kan konstfältet vara en drivande kraft i den gröna omställningen, och hur mycket får den påverka skapandet? Medverkande: Anna-Karin Wulgué, Katrineholms kommun, om hur en liten kommun kan ta tag i omställningen och om det regionala konst-och klimatnätverk som hon dragit igång. Hanna Stahle, konstnär, konstkonsult och ordförande i nystartade Konstfrämjandet Kraft, berättar om samarbetet med ETC Solpark, offentlig konst och hållbarhet. Åsa Elzén, konstnär, berättar om sitt arbete med projektet ”Skogen kallar” och skulpturparken på Nynäs slott.
Fredag 10/2 kl. Kulturkluster Sörmlands After Work (OBS! På Scenkonst Sörmland)
Utifrån temat ”I Sörmland växer framtidens kulturskapare” bjuder vi in kulturpolitiker, tjänstepersoner och unga/nya kulturskapare från Sörmland till runda-bordssamtal och AW-mingel. Evenemanget är öppet för alla!

Visa alla