Takao Momiyama och Gunnel Pettersson föreläser i Katrineholm

Gunnel Pettersson och Takao Momiyama

Den 19 oktober kl 13:00-14:30 har vi bjudit in Takao Momiyama och Gunnel Pettersson att berätta om sitt arbete som undersöker hållbara och cirkulära metoder.

Katrineholms konsthall och Konstfrämjandet Kraft är glada att kunna välkomna till ett nytt Samtal för Konst och Klimat. De båda konstnärerna är också Konstfrämjandet Krafts utställare på Solparken under följande sommar.

Efter föreläsningarna kommer följer ett av samtal för konstarrangörer om material, återbruk och cirkulära arbetssätt. Hur kan vi som konstarrangörer agera kring hur vi använder och återanvänder våra resurser och lära av konsten?

Anmäl att du kommer senast 14 oktober genom att mejla gustav.person@katrineholm.se

Takao Momiyama är född 1951 i Japan och växte upp i en japansk bondekultur innan konsumtionssamhället tog vid. Under 1970-talet flyttade han till Europa och på 90-talet utbildade han sig på Konstfack, textil i Stockholm och är sedan 16 år verksam som konstnär och budotränare utanför Simrishamn.

Mottainai är huvudtemat för verksamheten. Det är ett japanskt uttryck som betyder ungefär – slösa inte. Begreppet ger namn åt en filosofi av sparsamhet. Det handlar om omsorg, återbruk och om att lappa och laga med hjälp av den japanska sömnadstekniken sashiko som är en traditionell lagningsteknik.

Exempel på verksamhet:
Ultvalt -18 och -21, Mottainai – Österlens Museum -20, Recyceling – Sörmlands museum -19, Boro – Östasiatiska Museet i Stockholm -21 och Vandalorum i Värnamo -22.
Tvåårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden 2016
www.instagram.com/momiyamatakao
www.momiyama.com

Gunnel Pettersson är utbildad på Konstfack, textil och vidareutbildad på Kungliga konsthögskolan inom nya media, och är verksam utanför Simrishamn med projektet Odlingen. Det är en konstnärlig praktik, som har blivit ett sätt att leva och experimentera utopin med utgångspunkt i ett intresse för samhällskritik och undersökande processer.

Målet med denna praktik är att bidra till ett odlingslandskap med större mångfald genom kunskap om odling av bovete. Det är ofta ett relationellt arbete där exempelvis det lokala föreningslivet involveras, och interaktion uppstår som leder processen vidare. Det publika mötet sker såväl inom som utanför konstinstitutionen med odling, fältvandringar, performance, utställningar osv.

Exempel på verksamhet:
Växande historia -22 https://arna.nu/konsth%C3%A4ndelser/gunnel-pettersson
Livets väv, installation i Klostret, Ystad -20, -21, Österlens museum -20, Passagen, Linköping -19, Ystad Konstmuseum -18, tvåårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden 2020
www.instagram.com/gunnel_odlingen
www.experimentutopier.org
www.fiberartsweden.nu/artist/gunnel-pettersson

Visa alla